Music Meeting for September 21, 2021 See & Hear What's Popular on Radio This Week

OLIVIIA RODRIGO

“TRAITOR”

13* TOP 40 (TOP 10 GAINER)

#5 SONG OF SUMMER Spotify

TOP 10 SPOTIFY Top 200 US (9 weeks)

TOP 15 CONSUMPTION (14 weeks)

175+ TOP 40s PLAYING
#1 POWER WIHT Wash DC
#1 POWER WXXL Orlando
#1 POWER WRVW Nashville
SUBPOWER HITS-1
SUBPOWER Z100 New York
SUBPOWER KIIS Los Angeles
SUBPOWER B96 Chicago
SUBPOWER WKSC Chicago
SUBPOWER WIOQ Philadelphia
SUBPOWER WXKS Boston
SUBPOWER KZZP Phoenix
SUBPOWER XHTZ San Diego
SUBPOWER WFLZ Tampa
SUBPOWER KDWB Minneapolis
KNOU Los Angeles, KMVQ San Francisco
KYLD San Francisco, KHKS Dallas
KRBE Houston, WWPW Atlanta
WWWQ Atlanta, WTDY Philadelphia
Y100 Miami, WPOW Miami
WFLC Miami, KBKS Seattle
WKQI Detroit, KALV Phoenix
KHTS San Diego, WPOI Tampa
KPTT Denver, WBLI Long Island
WZFT Baltimore, KBFF Portland
KKRZ Portland, WHQC Charlotte
WNKS Charlotte, KSLZ St Louis
KTFM San Antonio, KXXM San Antonio

360+ MILLION Spotify Plays

152+ MILLION YouTube Views (watch below)

500x500